فهرست افرادآقای دکتر علی زمانی‌فرد
سردبیر مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی دانشگاه هنر تهران
zamanifardart.ac.ir

آقای دکتر مصطفی ده‌پهلوان
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
Mdehpahlavanut.ac.ir


آقای دکتر علیرضا انیسی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
anisi61yahoo.co.uk
آقای دکتر مرتضی حصاری
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mhessariaui.ac.ir
آقای دکتر رضا ابویی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
r.aboueiaui.ac.ir
آقای دکتر بهشید حسینی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
Behshid_hosseiniart.ac.ir
آقای دکتر مهدی زندیه
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mahdi_zandiehyahoo.com
آقای دکتر فرهاد تهرانی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
fftehraniyahoo.com
آقای دکتر حسین بحرینی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
hbahrainut.ac.ir
آقای دکتر محمد رحیم صراف
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
mohammadrahimsarrafgmail.com
خانم دکتر حمیده چوبک
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
h_choubakyahoo.com
آقای پروفسور لورنس کُرن
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات شرقی در دانشگاه بامبرگ، بامبرگ، ایالت بایرن، آلمان
lorenz.kornuni-bamberg.de
آقای پروفسور عباس دانشوری
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
استاد تاریخ هنر، گروه هنر، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، لس آنجلس، ایالات متحده آمریکا
adaneshexchange.calstatela.edu
خانم پروفسور سوسن بابایی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
استاد هنرهای ایران و اسلام، گروه هنرهای اسلامی و ایرانی، موسسه هنری کورتالد، لندن، بریتانیا
sussan.babaiecourtauld.ac.uk
آقای دکتر یوکا یوکیلتو
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
مشاور ویژه مدیرکل مرکز بین المللی مطالعات حفظ و احیای اموال فرهنگی (ICCROM)، رم، ایتالیا
jijokilehtogmail.com
خانم پروفسور کارول هیلنبراند
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
گروه مطالعات اسلامی و خاورمیانه، دانشکده ادبیات، زبان و فرهنگ، دانشگاه ادینبرو، ادینبرو، بریتانیا
c.hillenbranded.ac.uk
خانم پروفسور شیلا بلر
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
رییس هنرهای اسلامی حمد بن خلیفه آل ثانی(emerita)، دانشگاه مشترک المنافع ویرجینیا، ریچموند، ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا
sheila.blairbc.edu
آقای پروفسور جاناتان بلوم
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
استاد هنر اسلامی و آسیایی دانشگاه نورما ژان کالدروود، کالج بوستون (Emeritus)، شهر نیوتن، ماسوچوست، ایالات متحده آمریکا
jonathan.bloombc.edu
آقای پروفسور رابرت هیلنبراند
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
گروه مطالعات اسلامی و خاورمیانه، دانشکده ادبیات، زبان و فرهنگ، دانشگاه ادینبرو، ادینبرو، بریتانیا
r.hillenbranded.ac.uk

آقای دکتر مرحوم سید محسن حبیبی
عضو هیئت تحریریه مجله علمی اثر
عضو هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
smhabibiut.ac.ir

Farname Inc. (Science-Based Research Institute; Professional Publisher of Scientific Journals)
Publisher
Publisher, Farname Inc, 52 Brownstone Cir, Thornhill, ON, Canada | L4J 7P7
Publisherfarname-inc.com